Aktiviteter

Aktiviter med/i föreningen

Vid Eksjö Museum Kl. 10:00 var 14 vetgiriga personer samlade. Jag, Karl-Erik Samuelsson

hade fått uppdraget att leda gruppen till några platser som  visar hur åarna har format stor del av nuvarande Eksjö stad. Första delen förbi Forngården och ned till Norra Storgatan, förbi

den nedbrända Forsellska gården, sedan upp till Gymnasieområdet. Här vid ekbacken nära biblioteket, som anas det varit en urgammal kultplats och stadsnamnet Eksjö har tolkats och fått sitt namn av platsens ekbestånd. Därefter ner mot ån som rinner förbi gamla vattentornet, som vi med viss möda klättrar upp till. Här står en runsten, som jag tvättar och håller ren, dvs. "fadder".


Här kommer några bilder från stadsvandringen i Eksjö vid medlemsträffen lördagen den 20 oktober 2018.

Höglandets Fornminnesförening


Därefter ner mot Kommunhuset och upp till kyrkan där även här står en runsten- Denna plats blev avlutningen på ned-upp-ned-uppvandring. Det var nu tid att vandra till Träffpunkten Elfings

och inta en lunch, vegetarisk paj, grönsaker, god sås och kaffe. Detta satt bra efter gångturen!

En karta över den äldsta nyetableringen i Eksjö med färdvägar och vattendrag redogjorde jag i korthet hur den äldsta delen av Eksjö ligger väster om nuvarande å och delar av kvarn..

Efter branden 1568 uppfördes stadsbyn på andra sidan ån, dvs. nuvarande bebyggelse.

Jag tackade de närvarande och särskilt till Linnéa Kallerskog för ett trevligt tankeutbyte.

 

Karl-Erik Samuelsson.

Böcker


Studiecirklar

I samband med tre av våra studiecirklar har vi producerat tre böcker om sevärda fornminnen. Den första handlar om Aneby och Flisby, den andra om Tranås och den senaste om Nässjö. Om du skulle vara intresserad av någon bok kan du kontakta någon i styrelsen!

Föreningen har påbörjat arbetet med fjärde bok, skulle vara intresserad deltaga i arbetet kan du kontakta någon i styrelsen!

 Tillsammans med olika studieförbund genomför vi studiecirklar. 

 Några exempel är:

 

    "Lär känna din forntid" där vi går igenom vad en fornlämning är och vad som finns bevarat och vad man känner till om stenålder, bronsålder och järnålder exempelvis.

 

    "Fördjupning i Vikingatiden" där vi går igenom hur livet på vikingatiden var, varför man reste ut etc.

 

Studieresor

Vi erbjuder studieresor och kortare utflykter för våra medlemmar. Resorna går till intressanta områden och genomförs till självkostnadspris.

 

Inventering

Vård av fornminnen

I samarbete med markägaren utför vi röjning vid fornminnen som är i behov av detta. Några medlemmar har tillsyn över något fornminne, t.ex. en runsten eller väghållningssten som tvättas och hålls fri från mossa och från sly runtomkring.

 

 

Studiebesök hos oss

Vi har genomfört inventeringar av fornminnen och smånamn i samarbete med Jönköpings Läns Museum, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Riksantikvarieämbetet inom projektet Skog & Historia. Just nu har vi föreslagit en fortsättning på detta i annan form.

 

 

Andra föreningar och företag kan självklart komma till oss på studiebesök. Vi ordnar små utflykter till intressanta fornminnen i vår region.

Copyright 2019 © All Rights Reserved.