Aktiviteter

Höglandets Fornminnesförening

 

Copyright 2016 © All Rights Reserved.

Aktiviter med/i föreningen

Inventering

 

Vi har genomfört inventeringar av fornminnen och smånamn i samarbete med Jönköpings Läns Museum, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Riksantikvarieämbetet inom projektet Skog & Historia. Just nu har vi föreslagit en fortsättning på detta i annan form.

 

Studieresor

 

Vi erbjuder studieresor och kortare utflykter för våra medlemmar. Resorna går till intressanta områden och genomförs till självkostnadspris.

 

Studiebesök hos oss

 

Andra föreningar och företag kan självklart komma till oss på studiebesök. Vi ordnar små utflykter till intressanta fornminnen i vår region.

 

Vård av fornminnen

 

I samarbete med markägaren utför vi röjning vid fornminnen som är i behov av detta. Några medlemmar har tillsyn över något fornminne, t.ex. en runsten eller väghållningssten som tvättas och hålls fri från mossa och från sly runtomkring.

 

Studiecirklar

 

Tillsammans med olika studieförbund genomför vi studiecirklar, ibland i samarbete med Lövhults Järnåldersby. Några exempel är:

 

"Lär känna din forntid" där vi går igenom vad en fornlämning är och vad som finns bevarat och vad man känner till om stenålder, bronsålder och järnålder exempelvis.

 

"Fördjupning i Vikingatiden" där vi går igenom hur livet på vikingatiden var, varför man reste ut etc.

 

Böcker

 

I samband med tre av våra studiecirklar har vi producerat tre böcker om sevärda fornminnen. Den första handlar om Aneby och Flisby, den andra om Tranås och den senaste om Nässjö. Om du skulle vara intresserad av någon bok kan du kontakta någon i styrelsen!