Hem

Bilder från föreningens utflykter och verksamhet

 

 

Vår förening täcker det Småländska Höglandet. Självklart välkomnar vi dig som just nu bor utanför Småländska Höglandet också! Vi har även utbyte med andra motsvarande föreningar. Om du har en förening i samma anda som vår, kontakta oss gärna!

 

Välkommen till Forntiden

Föreningen söker modellbyggare som är intresserade av förhistoriska miljöer

Höglandets Fornminnesförening

 

Vår idé

Höglandets Fornminnesförening är en ideell intresseförening för främjande av fornminnesvård på småländska höglandet med ändamål att bedriva verksamhet som främjar kunskapen om och förståelsen för fornminnen och att bidraga till vården av dessa i samverkan med övriga föreningar inom närliggande intresseområden.

 

 

Bli medlem

Vi verkar på Småländska Höglandet, närmare bestämt i området sydöst om Vättern. Det vill säga i kommunerna Tranås, Aneby, Eksjö, Vetlanda, Sävsjö, Nässjö och Jönköping. Vi arrangerar små och lite större utflykter, se under Program och medlemsmöten har vi såklart också.

Några medlemmar har tillsyn över något fornminne, t.ex. en runsten eller väghållningssten som tvättas och hålls fri från mossa och från sly runtomkring.

 

Om det låter intressant så BLI MEDLEM!

Vill du bli medlem kan du betala in medlemsavgiften på föreningens bankgiro 5643-0382. Kom ihåg att ange namn, adress, telefonnummer, ev. e-postadress och födelsedata (6 siffror). Observera att om du inte får plats (exempelvis om du betalar via internetbank) så skriv ditt namn och skicka sedan information enligt ovan via mail (info@)fornminne-hogland.se).

 

Medlemsavgift för 2018 är 200:-, familjemedlem (dvs. extra medlem i familjen) eller juniormedlem (13-25) 100:-. Familjemedlem upp till och med 12 år får bli medlem gratis.

 

Välkommen till oss!

Kontakter

Funktion

Namn

Telefon

Ordförande

Hans Forssander

0380-415 74

Sekreterare

Joakim Svahn

070-327 43 18

Kassör

Lennart Spång

0381-720 46

V Ordf

Lennart Spång

0381-720 46

Ledamot

Kerstin Karlsson

 

Ledamot

Karl-Erik Samuelsson

 

 

Postadress

Höglandets Fornminnesförening

Co Joakim Svahn

Oxhagsgatan 72

561 50 Huskvarna

E-post

Information om föreningen: info(a)fornminne-hogland.se

Här kommer några bilder från stadsvandringen i Eksjö vid medlemsträffen lördagen den 20 oktober 2018.

 

Därefter ner mot Kommunhuset och upp till kyrkan där även här står en runsten- Denna plats blev avlutningen på ned-upp-ned-uppvandring. Det var nu tid att vandra till Träffpunkten Elfings

och inta en lunch, vegetarisk paj, grönsaker, god sås och kaffe. Detta satt bra efter gångturen!

En karta över den äldsta nyetableringen i Eksjö med färdvägar och vattendrag redogjorde jag i korthet hur den äldsta delen av Eksjö ligger väster om nuvarande å och delar av kvarn..

Efter branden 1568 uppfördes stadsbyn på andra sidan ån, dvs. nuvarande bebyggelse.

Jag tackade de närvarande och särskilt till Linnéa Kallerskog för ett trevligt tankeutbyte.

Karl-Erik Samuelsson.

Vid Eksjö Museum Kl. 10:00 var 14 vetgiriga personer samlade. Jag, Karl-Erik Samuelsson

hade fått uppdraget att leda gruppen till några platser som visar hur åarna har format stor del av nuvarande Eksjö stad. Första delen förbi Forngården och ned till Norra Storgatan, förbi

den nedbrända Forsellska gården, sedan upp till Gymnasieområdet. Här vid ekbacken nära biblioteket, som anas det varit en urgammal kultplats och stadsnamnet Eksjö har tolkats och fått sitt namn av platsens ekbestånd. Därefter ner mot ån som rinner förbi gamla vattentornet, som vi med viss möda klättrar upp till. Här står en runsten, som jag tvättar och håller ren, dvs. "fadder".

 

Copyright 2018 © All Rights Reserved.