[Företagets logotyp]

Start

Aktiviteter


 

Start
Inventering
Studieresor
Studiebesök
Vård av fornminnen

 

Inventering

Vi genomför inventeringar av fornminnen och smånamn i samarbete med Jönköpings Läns Museum, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Riksantikvarieämbetet inom projektet Skog & Historia.

 
Studieresor

Vi erbjuder studieresor för våra medlemmar. Resorna går till intressanta områden och genomförs till självkostnadspris.

 
Studiebesök hos oss

Andra föreningar och företag kan självklart komma till oss på studiebesök. Vi ordnar små utflykter till intressanta fornminnen i vår region.

Vård av fornminnen

I samarbete med markägaren utför vi röjning vid fornminnen som är i behov av detta.

 
Skicka e-post till webforn(a)ljungberg-quality.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2009 Höglandets Fornminnesförening
Senast ändrad: 25 mars 2009