[Företagets logotyp]

Start Uppåt

Inventering


 

Start
Uppåt

Vi håller på med en inventering av vår närmiljö efter bland annat fornminnen. Vi startade för några år sedan i projektet som hette Skog & Historia och som startade i Värmland 1995. I år (2008) har vi fått ett nytt projekt som också heter Skog & Historia tillsammans med Länsmuseet. Just nu pågår inventering i socknarna Säby och Askeryd. Tidigare har vi inventerat Bredestad, Lommaryd, Bälaryd och Linderås socknar.

Vi har främst fokus på:
· Smånamn
· Fossil åkermark (röjningsröseområden)
· Stenålderslämningar
· Järnframställningsplatser
Det vi hittar kommer att registreras i databaser som finns tillgängliga för forskare etc.

Vill ni veta mer?

Kontakta då projektledarna
Jönköpings läns museum
Jan Agertz eller Fredrik Engman 036-30 18 00 (vxl)

Höglandets fornminnesförening,
Greta Forsberg,
Västra Strandvägen 11
578 33 Aneby, telefon 0380-207 07

Länsstyrelsen
Tomas Areslätt, 036-39 50 00 (vxl).


Skicka e-post till webforn(a)ljungberg-quality.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2009 Höglandets Fornminnesförening
Senast ändrad: 25 mars 2009