[Företagets logotyp]

Start Uppåt

Studiebesök


 

Start
Uppåt

Liknande föreningar kan (mot självkostnadspris) boka besök i våra trakter. Tillsammans lägger vi upp en intressant visning av några av våra kända fornfynd med guidning och eventuella spel för att åskådliggöra hur det kunde gå till vid den aktuella tiden. Om vi ska lyckas göra en bra rundtur krävs att ni kontaktar oss i god tid innan det tänkta besöket!

Viktiga fördelar

  • Ni får ta del av historien genom kunniga guider
  • Ni kan eventuellt få se små skådespel som syftar till att levandegöra vår historia
  • Vi kan våra trakter med viktiga fornfynd, Höglandet i Småland är ett område som är rikt på kulturhistoria!

Kontakt

Kontakta någon av kontaktpersonerna på startsidan för att få veta mer och för att kunna komma i kontakt med den som kommer att ha ansvaret för just ert besök!

Bild av Greta Forsberg från ett Vikingaspel vid Fallosstenen.

Skicka e-post till webforn(a)ljungberg-quality.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2009 Höglandets Fornminnesförening
Senast ändrad: 25 mars 2009