[Företagets logotyp]

Start Uppåt

Vård av fornminnen


 

Start
Uppåt

Vi samarbetar med markägare för att kunna utföra röjning vid fornminnen som är i behov av detta. 

Viktiga fördelar

  • Markägaren får hjälp med ett viktigt kulturhistoriskt arbete
  • Fornfynd kan komma fram som turistmål
  • I vår samverkan med övriga intressenter inom inventeringar inom projektet Skog & Historia så kan vi sprida kunskaperna om våra fornminnen till markägaren också

Kontakt

Kontakta någon av kontaktpersonerna på startsidan för att få veta mer och för att se om vi kan stödja Er som markägare med denna viktiga uppgift!

Bild av Fornminne som föreningen röjt. Foto: Greta Forsberg.

Skicka e-post till webforn(a)ljungberg-quality.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2009 Höglandets Fornminnesförening
Senast ändrad: 25 mars 2009