[Företagets logotyp]

Start Uppåt

Röja fornminnen


 

Start
Uppåt

Det händer att länsstyrelsen ringer upp och vill ha ett fornminne röjt, eller att vi själva kontaktar dem då vi tycker att det är tråkigt att ett fornminne har förfallit. Här finns några bilder från våra röjningar!

I samband med framtagandet av vår bok om fornminnen i Tranås kommun gjorde våra medlemmar där en bra insats.

I Björka, Tranås, hade man lite problem att hitta ett gravröse, det är lätt att förstå när man ser hur det såg ut!

Efter röjningen blev det lite lättare. Foto före och efter: Ove Rubensson.

Våren 2006 var några av våra medlemmar ute och röjde en hög med hällkista i Aneby kommun

Kan du hitta hällkistan? Foto: Greta Forsberg.

Detta är hur det såg ut efter vår röjning, i bakgrunden ser man hur björkar med mera hade tagit över innan vi kom dit. Björkar, granplantor, hallonsnår med mera gallrades av föreningens medlemmar! Foto: Lars Ljungberg.

Skicka e-post till webforn(a)ljungberg-quality.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2009 Höglandets Fornminnesförening
Senast ändrad: 25 mars 2009