Program

Höglandets Fornminnesförening


HÖGLANDETS FORNMINNESFÖRENING PROGRAM 2020


Medlemmar i Höglandets fornminnesförening gjorden en liten expedition till Snäckdalens bronsålders gravfält; största i Smålandden 5 Juni 2020

DSCN0400
DSCN0397
DSCN0396
DSCN0399
DSCN0402
DSCN0394
DSCN0392
DSCN0401
DSCN0398
DSCN0393
DSCN0395

BILDER FRÅN FREDSTORGET I ANEBY DEN 5 SEPTEMBER 2019

Hej alla fornminnesvänner!  Torsdagen den  5 september var det föreningarnas tur att visa upp sig i Aneby, några av fornminnesföreningens medlemmar var där och presenterade en miniutställning med bilder från ” bronsåldern fram till 1900 – talet.” Flera av besökarna stannade till för att se på utställningen och fick för första gången se en bild på en c:a 3000 år gammal svärdsklinga i brons som hittades när ett 28 m. stort röse togs bort inne i tätorten i början på 1900 – talet som Historiska Museet nyligen fotograferat. En handkvarn troligen från medeltiden visades som en lantbrukare utanför Aneby grävt upp.

bild på en c:a 3000 år gammal svärdsklinga i brons

handkvarn troligen från medeltiden

fornminnesföreningens medlemm

BILDER FRÅN FÖRENINGENS RESOR/UTFLYKTER

Vikingamarknaden i Vetlanda
Vikingamarknaden i Vetlanda
Vid Svartå källa
Vid Svartå källa
Vikingaspel
Vikingaspel
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Detaljsökning, öster om Flisbysjön.
Detaljsökning, öster om Flisbysjön.
Utsikt över sjön Noen från krönet av fornborgen.
Utsikt över sjön Noen från krönet av fornborgen.
Ekbacken Eksjö.
Ekbacken Eksjö.
Runsten Eksjö stadsvandring
Runsten Eksjö stadsvandring
Gamla smedjan, Ormaryd.
Gamla smedjan, Ormaryd.
Greta Forsberg o Irene Rosén rekar på Visingsö.
Greta Forsberg o Irene Rosén rekar på Visingsö.
Intriör skvaltkvarn ,Komstad
Intriör skvaltkvarn ,Komstad
Månsarps södra masugn
Månsarps södra masugn
Murar  omgärdar fornborgen på strategiska platser.
Murar omgärdar fornborgen på strategiska platser.
Fallosstenen i Bredestad
Fallosstenen i Bredestad
Grav Vanhem Foto: Joakim Svahn
Grav Vanhem Foto: Joakim Svahn
Vanhem: foto Joakim Svahn
Vanhem Foto: Joakim Svahn
Vanhem Foto: Joakim Svahn
Vanhem Foto: Joakim Svahn
Vanhem Foto: Joakim Svahn
Vanhem Foto: Joakim Svahn
Vanhem Foto: Joakim Svahn
Birje Jarls ansiklte i Vanhem
Birje Jarls ansiklte i Vanhem
Varnhem Birger jarl grav. : foto: Joakim Svahn
Varnhem Birger jarl grav. : foto: Joakim Svahn
Varnhem Birger jarl grav. : foto: Joakim Svahn
Gravfältet Ekonavallen: foto Joakim Svahn
Gravfältet Ekonavallen: foto Joakim Svahn
Gravfältet Ekonavallen: foto Joakim Svahn
Gravfältet Ekonavallen: foto Joakim Svahn
Gravfältet Ekonavallen: foto Joakim Svahn
Gravfältet Ekonavallen: foto Joakim Svahn
Gudhem Foto:Joakim Svahn
Gudhem Foto:Joakim Svahn
Gudhem Foto:Joakim Svahn
Gudhem Foto:Joakim Svahn
Gudhem Foto:Joakim Svahn
Gudhem Foto:Joakim Svahn
Kyrkoruinen-Varnhem-3
Kyrkoruinen-Varnhem-3
Vanhem Foto: Joakim Svahn
Vanhem Foto: Joakim Svahn
Kerstin och Hilka i Järnålders- kläder var en trevlig överraskning
Kerstin och Hilka i Järnålders- kläder var en trevlig överraskning
Messaging1524072395429
Messaging1524072395429
trappa
trappa
På läktarplats  fick besökarna fornborgens historia..
På läktarplats fick besökarna fornborgens historia..

Några bilder från föreningens verksamhet och dess resor, ett minimum av två gånger per år anornas en resa/utflykt.  

Christian Jürgensen Thomsen, född 29 december 1788 i Köpenhamn, död 21 maj 1865 i Köpenhamn, var en dansk arkeolog och museiman.


Thomsen formulerade uppdelningen av forntidens kulturer i ett treperiodssystem med stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Denna uppdelning blev grundläggande för arkeologisk forskning i hela Europa.

TreperiodsystemetTreperiodssystemet är en klassificering av Gamla världens förhistoriska samhällen som indelats i tre tidsperioder. Dessa har namngivits efter de karakteristiska teknologier för att tillverka verktyg som dominerade:


stenåldern

bronsåldern

järnåldern


I andra delar av världen inklusive större delen av Afrika söder om Sahara har utvecklingen tagit andra vägar och andra klassificeringssystem används. Begreppet infördes av dansken Thomsen på 1820-talet för att klassificera fynd av artefakter, som numera förvaras i Danmarks nationalmuseum för historia.

Bronsåldern


Det torra och varma klimatet från stenåldern avlöstes i mitten av bronsåldern av ett kallare och fuktigare klimat.


Brons användes av de allra rikaste till smycken, vapen och andra statusföremål. Bronsets beståndsdelar, koppar och tenn, importerades från kontinenten.


De äldsta kända klädesplaggen av vävt ulltyg i Norden har påträffats i gravar från bronsåldern.


Ny på gården var hästen. Till en början var hästarna små och användes som drag- och statusdjur.

250px-Översikt_m_stensättningar
800px-Sagaholm_profil_k-kedja-red
a91fd1bc85ab3cf5eaedc3071616504d
torpafyndet

Gustaf Oscar Augustin Montelius, född 9 september 1843 i Stockholm, död 4 november 1921 i Stockholm, var en svensk arkeolog och riksantikvarie. Han var ledamot av Svenska Akademien 1917–1921 på stol nummer 18.

Montelius vetenskapliga arbeten omfattar över 400 arbeten. År 1869 utgav Montelius ut "Från Järnåldern"delvis på engelska, därefter Sveriges forntid. Under många år var Montelius foskning ägnad åt Bronsåldern, han skriv ett antal uppsatser på ett flertal spåk i ämnet. År 1895 utkom första delen: La Civilisation primitive en Italie depuis líntrodution des métaur, av han stora och ytterst bestydande arbete  La Civilisation primitive en Europe depuis líntrodution des métaur  

Snäckdalens bronsålders gravfält

 Järnåldern

   Järnåldern är, enligt Thomsens treperiodsystemet, den tidsepok i gamla världens historia som inleds när människan lär sig utvinna och bearbeta metallen järn.

   Man började då successivt att tillverka bland annat verktyg och vapen av järn istället för av brons. Så småningom övergick det även till Stål.

   Smycken, spännen och liknande var dock fortfarande ofta i brons. Järnåldern upphör i och med medeltiden inträde. Årtalen för när detta skedde är olika på olika platser.

 

   I skandinavien avslutas järnåldern traditionellt med Vikingatiden, varvid medeltiden inleds med kristendomens införande runt 1050 e.Kr., när kristendomen fått en dominerande ställning och de inhemska skriftliga källorna börjar bli bättre.

 

    Det rådde en polyteistisk religion, idag ofta refererad till som asatro. Skiftet från yngre järnålder till medeltid gällande Skandinavien kan inte tidsbestämmas till ett visst årtal. Ur ett flertal aspekter (både sekulära som religionsskiftesmässiga) kvardröjer vikingatiden/yngre järnåldern i till exempel Sverige en god bit in på 1100-talet.


   Förromersk järnålder, även kallad keltisk järnålder, brukar räknas från 500 fkr till Kristi födelse. Denna period kan delas in i tre perioder:

  1. Ca 500 - 300 f Kr
  2. 300 f Kr - 150 f Kr
  3. 150 f Kr - Kristi födelse

 

Romersk järnålder

 

   I Sverige kallas perioden från kristi födelse till ca 400 e.Kr. för romersk järnålder. Perioden indelas arkeologiskt i en äldre och en yngre del, skilda av en tydlig förändring i den materiella kulturen som tycks ha ägt rum under 150-talet e.Kr.


   Folkvandringstiden (ibland förkortad Fvt) är en historisk epok under järnåldern som karaktäriseras av att många olika folkstammar förflyttade sig över den europieska kontenenten. Olika regioner har varit berörda av detta fenomen under olika tider, varför man inte kan ange en generell period för folkvandringstiden.


   Vendeltiden är en arkeologisk period i Sveriges förhistoria, namngiven efter de rika fynden från båtgravfält i Vendel norr om Uppsala. Perioden sträcker sig mellan folvandringstiden och vikingatiden, alltså ca år 550 till år 800, och innefattar bland annat gravfält och båtgravar från Vendel och Valsgärde norr om Gamla Uppsala, och gravfältet vid Ulltuna i Ulleråker strax intill Fyrisån (en halvmil söder om Uppsla). Perioden motsvarar det som i Norge kallas Merovingertiden och utgör slutet av germanska järnåldern (400 till 800 e.Kr.).

 

Vikingatid

   Vikingatiden är namnet på järnålderns sista period. Det är ett unikt nordiskt begrepp, för vad som i andra länder kallas sen järnålder eller tidig medeltid. Det motiveras av den särpräglade högkultur som under 700-talet uppstod i Skandinavien. Befolkningen ökade kraftigt samtidigt som skeppsbyggarkonsten utvecklades.

 

   Merparten av nordborna under vikingatiden levde dock ett stillsamt liv som bönder, och torde knappast ha kallat sig vikingar. Genom den bevarade litteraturskatt som finns i de isländska handskrifterna från 1100- och 1200-talet samt från runstenarnas texter känner man många detaljer om folkens liv under vikingatiden.

Gravfält Hullaryd
Bild från gravfältet och Hullaryds samhälle med tingshuset i mitteen
Urnes_stave_church,_Dahl
Vendelkrigare
Fagertofta2006B
Flisby
Ållebergskragen_SHM_492
Vendel_I_helmet_456058
folkvandring
d0a1d293a422c99eb8aae5325b704096
sm121-2-rogberga
Smaland55
Fagertofta2006B
Flisby

Ale vikingagård

Studiecirklar

Föreningen låter studiecirklar vara vilande tills Coronaviruset  har upphört (tyvärr vet vi inte när)   Hälsningar Styrelsen.

 Tillsammans med olika studieförbund genomför vi studiecirklar. 

 Några exempel är:

 

    "Lär känna din forntid" där vi går igenom vad en fornlämning är och vad som finns bevarat och vad man känner till om stenålder, bronsålder och järnålder exempelvis.

 

    "Fördjupning i Vikingatiden" där vi går igenom hur livet på vikingatiden var, varför man reste ut etc.

 

Föreningens hörst kurs i Eksjö 2018. foto:Klas Wigren 
Föreningens hörst kurs i Eksjö 2018. foto:Klas Wigren 

Copyright 2019 © All Rights Reserved.