[Företagets logotyp]

Start Uppåt

Styrelsemeddelanden


 

Start
Uppåt

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING


Årsmöte 2009

Publicerat 2021-02-19 -- årsmötet avhålles onsdag 11/3 i Sockenstugan i Bredestad i Aneby. Efter årsmötet visar Arne Erlandsson bilder.


Medlemsmöte april -08

Publicerat 2021-02-24 -- årets första medlemsmöte efter årsmötet (se nedan) avhålls i konserthuset, Aneby, 23/4. Vi får besök av Jan Agertz som pratar om smånamn, däribland ett antal som vi "hittat" under Skog och Historia projektet.


Årsmöte 2008

Publicerat 2021-02-24 -- årsmötet avhålles onsdag 26/3 i konserthuset i Aneby. Efter årsmötet får vi se en intressant film under ledning av arkeologen Fredrik Engman.


Nationaldagen 2007

Publicerat 2021-06-07 -- nationaldagsfirandet i Aneby bevistades av de flesta i styrelsen och kontaktpersonerna. Orsaken till uppslutningen var att föreningen har förärats en Fana!


Årsmöte 2007

Publicerat 2021-03-29 -- årsmöte för 2007 har ägt rum. Styrelsen utökades med Michael Wallin, Nässjö. Ny kontaktperson för Nässjö/Jönköping är Annkatrin Lennartsson. Ett uppskattat inslag efter själva förhandlingarna var när Göran Engström pratade och visade bilder om sin senaste bok som handlar mycket om THX-doktorn.


Blogg om Forntiden

Publicerat 2020-12-03 -- en Blogg är en slags dagbok på Internet. Vi har startat en om vår forntid som ett första försök. Alla kan läsa den men man måste bli inbjuden för att få skriva inlägg, om du är intresserad så skicka ett mail till info(a)fornminne-hogland.se och begär det! Läs bloggen på forntiden.fornminne-hogland.se, just nu är det inte mycket där men vi ser fram emot dina inlägg!


Intressegrupper bildade

Publicerat 2020-07-08 -- vi beslutade på årsmötet att bilda intressegrupper inom olika områden, dessa har nu startat. först ut med aktiviteter var Intressegrupp Arkeologi. Se Intressegrupper på första sidan för mer information!


Årsmöte 2006

Publicerat 2021-04-06 -- årsmöte för 2006 har ägt rum. Bland annat antogs förslag om egen domän. Intressegrupper för speciella områden startade, bland annat Arkeologi, Resor och Fornminnesvård, uppstart av grupperna sker på föreningsmötet 2006-04-26!

Den tillträdande styrelsen 2006, från vänster: Bertil Johansson (ordförande), Greta Forsberg (sekreterare), Lars Ljungberg (kassör, webb-ansvarig), Ove Rubensson (ledamot), Magnus Svensson (ledamot) och Lennart Spång (suppleant). Saknas gör Bertil Skoglund (vice ordförande), Birgit von Malmborg och Göran Engström (suppleanter).


Fornminnen i Tranås

Publicerat 2021-01-10 -- vår andra bok om lokala, sevärda, fornminnen har publicerats och är till salu. Kontakta din kontaktperson för mer information!


Studiecirkel på gång i Nässjö (tillfälligt uppskjuten!)

Publicerat 2020-10-03 -- studiecirkel i fornminneskunskap kommer i Nässjö i Studieförbundet Vuxenskolans regi.


Höstresan 2005

Publicerat 2020-07-25 -- resan kommer att gå till Kronobergs Arkeologiska Förening som visar oss några gravfält med mera i Växjö-trakten! Ring till din kontaktperson för anmälan omgående om du är intresserad! Resan sker lördag 3 september och kostar ca 400 kronor, 100 kronor för barn.


Årsmöte 2005

Publicerat 2020-12-28 -- årsmöte för 2005 äger rum onsdagen 16 mars kl 18.30


Studiecirklar startade

Publicerat 2020-10-28 -- studiecirkel i fornminneskunskap pågår i Aneby i ABF´s regi och studiecirkel. Motsvarande cirkel har nu startat i Tranås (041026) i Vuxenskolans regi. Tranås tisdagar 18.30-21.00.


Fornborgen vid Sundsmålen

2020-10-29 -- Invigning av föreningens satsning på bättre tillgänglighet. Speciella arrangemang för speciellt inbjudna. Övriga självklart välkomna att delta i själva invigningen! Själva invigningen börjar kl. 12.00.


Hemsida på Internet

2020-07-15 -- Vi finns på internet!


 
Skicka e-post till webforn(a)ljungberg-quality.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2009 Höglandets Fornminnesförening
Senast ändrad: 25 mars 2009