Länktips

Länktips om arkeologi, historia med mera

Föreningar

Fornminnesföreningen i Göteborg (går till en sida med bilder från ett besök hos  oss!)


Vetenskap

Science Daily (en vetenskaplig sida, bland annat om forntid och människans utveckling)


Museér

Jönköpings Länsmuseum


Historiska Museet


Tidningar och böcker


Nättidningen Svensk Historia


The Domesday Book Online (Wilhem Erövrarens material för att utdöma skatt)


Utbildning etc.


Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia


Intressanta sidor


Bengans historiasidor (bra material om forntid!)


Artikel om ett tidigt exempel på en bofast stenåldersby, mer är 9000 år gammalHöglandets Fornminnesförening


Denna är en kopia av ett Västgötskt fynd faktiskt. Föregångaren hittade i en mosse", visar hur trampfällan gillras. Foto: Joakim Svahn

Stenåldern

Jägarstenåldern

Stenåldern är den period i människans historia som inleds med att man börjar tillverka verktyg. Stenåldern är också den första tidsepoken enligt Thomsens treperiodsystem för gamla världens förhistiriska tid.  


Namnet kommer av att de flesta av periodens skärande verktyg är av sten. Människan använde sig förstås också av andra material, som till exempel ben, trä, skin och  växtfibrer. Dessa är dock relativt förgängliga och finns sällan bevarade från den tiden.


Stenåldern delas vanligen in i tre eller fyra delar


  • Paleolitikum
  • Mesolitikum
  • Neolitikum


Ibland räknar man även med en "kopparstenålder" innan bronsåldern slutligen tar vid:


  • Kalkolitikum, I skandinavien är kpparfynden få, viket gör att man numera inte talar om en nordisk kopparålder.


Efter istidens slut blev det snabbt ett varmare klimat och de första nomadstammarna började vandra norrut.


Exempel på äldsta inlandsboplatserna i Västergötland ligger vid Hornborgasjön och är cirka 10 500 år gamla.


På samma plats har även Sveriges äldsta tamhund påträffats. Människorna levde i små grupper och rörde sig över stora områden beroende av årstid samt var det fanns tillgång till bär, frukt, fisk eller bytesdjur.

Bondestenåldern

Rekonstruerad Neolitiskt hus, Ekhagens forntidsby foto:Joakim Svahn

Övergången till ett jordbrukssamhälle gick på några hundra år. Näringsfånget övergick till framförallt boskapsskötsel men även jordbruk. Människorna blev bundna till gården och sitt område. Nya djur var ko, gris, och får/get. På åkrarna växte tidiga sorter av vete och korn. 

Hällkista: rektangulär stenkammare eller gravbyggnad från den senare delen avyngre stenåldern.  

Hallonflickan: ett mosslik om anträffades i Rogestorpsmossen eller Smedjemossen i Luttra socke. yndplatsen är belägen ca 5 km söder om Falköping.


Rogestorpsmossen är en del av det större mosskomplexet Mönarp mossar. Hon hittades vid torvbrutning under adra världskriget den 20 maj 1943 av Carl Wilhelmsson. Plötsligt, när han stod och grävde, uppenbarade sig en hand i mossen. Arbetet avbröts och expertis tillkallades

Hllonflickan. foto. Joakim Svahn

Gravfältet i Hullaryd

Hej Fornminnesvänner! 


Nu har en välbehövlig röjning gjorts av gravfältet i Hullaryd och nu kan man åter blicka ut över gravkullarna på det stora gravfältet.

Bild från gravfältet och Hullaryds samhälle med tingshuset i mitteen
Gravfält Hullaryd

BILDER FRÅN ANDRA GRAVFÄLT 

Gravf_Eksjo
Fagertofta2006B
Flisby
Gravfält Eksjö
Gravröse, Älmeshult, ej registrerat.
Hulan gravfält Linderås 21.1

Copyright 2019 © All Rights Reserved.